Język polski jako obcy

Jan Lewandowski

Poradnik Językowy 5/1972 s. 288-295
Dział: Język polski za granicą