Franciszek Nieckula, Nazwy miejscowe z sufiksami „-ov-”, „-in-” na obszarze Wielkopolski i Małopolski, Wrocław 1971

Andrzej Bańkowski

Poradnik Językowy 5/1972 s. 301-306
Dział: Recenzje

Wyrażenia:
-in--ov-/-ev--owo/-ewo-owa/-ewa-iń/-yń-in/-yn-ec-ic-ica/-yca-awa-iga/-yga