Jednostajność i jednakowość. Pani Stawowy. W załączeniu. W dowód — na dowód. Weryfikacje i korekty

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 5/1972 s. 315-320
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów