Imiona: Kirył i Kuryło, nazwiska: Kuryłowicz, Kurylewicz i Kuryłowski

Witold Taszycki

Poradnik Językowy 6/1972 s. 321-323
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-owicz/-ewicz