Piąty słownik homonimów. [ Jerzy Syjud, Słownik antonimów i homonimów, Katowice 2004

Małgorzata B. Majewska

Poradnik Językowy 4/2006 s. 75-81
Dział: Recenzje