O trudnościach w pracy tłumacza (parę uwag teoretycznych)

Witold Doroszewski

Poradnik Językowy 6/1972 s. 338-340
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-liw--ny