Odmiana nazwisk we współczesnej polszczyźnie. Nazwiska mężczyzn zakończone na -o lub z alternacją głoskową w temacie

Andrzej Markowski

Poradnik Językowy 6/1972 s. 351-359
Dział: Artykuły