Đorđe Živanović, Poljski u 100 lekcija, Beograd 1971

Władysław Lubaś

Poradnik Językowy 6/1972 s. 365-367
Dział: Język polski za granicą