Danuta Buttler, Halina Kurkowska, Halina Satkiewicz, Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności gramatycznej, Warszawa 1971

Andrzej Maria Lewicki

Poradnik Językowy 6/1972 s. 368-371
Dział: Recenzje