Sprawozdanie z sympozjum syntaktologicznego w Brnie [26 - 30 IX 1971]

Jadwiga Puzynina

Poradnik Językowy 6/1972 s. 377-379
Dział: Sprawozdania