Akcentowanie wyrazów. Prawo Avogadra. Pobieranie nauk. Udawanie pieniędzy? Małogoszcz — w Małogoszczu. Technik — zakres wyrazu. Kariers

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 6/1972 s. 382-387
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów