O polskich przymiotnikach niepredykatywnych

Olgierd Adrian Wojtasiewicz

Poradnik Językowy 7/1972 s. 394-398
Dział: Artykuły