O sufiksie -ąd (-ądz)

Mieczysław Karaś

Poradnik Językowy 7/1972 s. 402-405
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ądz-jь-ędz-ąd-ęda-ędo-ek-ęt-