Błędy językowe a cechy charakteru

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 7/1972 s. 421-421