Semantyczno-składniowy opis fraz przyimkowo-nominalnych zawierających wyrażenia w głębi i w obrębie

Tomasz Nowak

Poradnik Językowy 5/2006 s. 23-38
Dział: Artykuły i rozprawy