Janina Wójtowicz, Charakterystyka fonetyczna gwar między Wisłą, Sanem, Wisłokiem a Wisłoką, Warszawa 1966

Jan Mazur

Poradnik Językowy 7/1972 s. 439-442
Dział: Recenzje