Janina Wójtowicz, Atlas gwarowy dawnej Puszczy Sandomierskiej. Fonetyka, „Rocznik Ziemi Przemyskiej”, 1970

Jan Mazur

Poradnik Językowy 7/1972 s. 442-443
Dział: Recenzje