Maria Karplukówna, Regionalizmy w języku Jana Cervusa z Tucholi, Wrocław 1971

Stanisław Dubisz

Poradnik Językowy 7/1972 s. 443-445
Dział: Recenzje

Wyrażenia:
-ak-izna/-yzna-anie-enie-isty-ity-ać-ować-ić