Kosobudy i inne toponimy. Uwaga do artykułu H. Górnowicza, Nazwy rodowe polskiej części dawnej Rusi Czerwonej („Por. Jęz.” 1972, z. 1, s. 7-19)

Andrzej Bańkowski

Poradnik Językowy 7/1972 s. 446-447
Dział: Uzupełnienia — uwagi — spostrzeżenia