Paręnaście. Kalka — kalk. Sądecczyzna. Kolonista. Wczasy. Bynajmniej

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 7/1972 s. 452-456
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów