Treść poznawcza niektórych struktur języka polskiego i niemieckiego

Barbara Kaniuka

Poradnik Językowy 8/1972 s. 467-474
Dział: Artykuły