Witold Doroszewski, Elementy leksykologii i semiotyki, Warszawa 1970

Andrzej Sieczkowski

Poradnik Językowy 8/1972 s. 490-493
Dział: Recenzje