Anna Wierzbicka, Kocha, lubi, szanuje. Medytacje semantyczne, Warszawa 1971

Zofia Klimaj, Halina Pietrak

Poradnik Językowy 8/1972 s. 500-502
Dział: Recenzje