Co piszą o języku?

A. S. [Andrzej Sieczkowski]

Poradnik Językowy 8/1972 s. 504-506
Dział: Co piszą o języku?

Wyrażenia:
-ecTepovac - Tepawacza