Nazwy jodły w gwarach ostródzko-warmińsko-mazurskich

Stanisław Dubisz

Poradnik Językowy 9/1972 s. 526-531
Dział: Artykuły