Piotr Bąk, Nauka czytania i recytacji w wyższych klasach szkoły podstawowej, Warszawa 1972

Barbara Bartnicka

Poradnik Językowy 9/1972 s. 543-544
Dział: Język polski w szkole