Barbara Klebanowska, Znaczenia lokatywne polskich przyimków właściwych, Wrocław 1971

Jerzy Bralczyk

Poradnik Językowy 9/1972 s. 558-559
Dział: Recenzje