Język polski starszego pokolenia polonijnego w Krzemieńcu na Ukrainie

Alina Szulgan

Poradnik Językowy 5/2006 s. 58-67
Dział: Język polski za granicą