Seminarium języka słoweńskiego i kultury słoweńskiej w Lublanie [5 - 17 VII 1971]

Halina Pietrak

Poradnik Językowy 9/1972 s. 560-561
Dział: Sprawozdania