Eliminować. Skiz i kwiz. Adopcja i adaptacja. Pierwszeństwo. Kartofel

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 9/1972 s. 567-571
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów