Zygmunt Saloni, Błędy językowe w pracach pisemnych uczniów liceum ogólnokształcącego. Próba analizy językoznawczej, Warszawa 1971

Jerzy Podracki

Poradnik Językowy 10/1972 s. 603-608
Dział: Język polski w szkole