Konferencja Komisji Słowotwórczej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów

Jelena Koriakowcewa, Jerzy Sierociuk

Poradnik Językowy 5/2006 s. 68-74
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki