Poljski u 100 lekcija. Trochę wyjaśnień w związku z recenzją W. Lubasia [opubl. "Poradnik Językowy" 1972, z. 6]

Djordje Živanović [Đorđe Živanović]

Poradnik Językowy 10/1972 s. 609-611
Dział: Język polski za granicą