Kazimierz Bajor, Zagadnienie doboru słownictwa do nauki języka rosyjskiego. Skrypt dla studentów czwartego roku filologii polskiej (w języku rosyjskim), Łódź 1971

Janina Wójtowicz

Poradnik Językowy 10/1972 s. 612-616
Dział: Recenzje