Henryk Borek, Opolszczyzna w świetle nazw miejscowych, Opole 1972

Stanisław Gajda

Poradnik Językowy 10/1972 s. 616-618
Dział: Recenzje

Wyrażenia:
-jь-ow--in--any