Racje transliteracji

Witold Doroszewski

Poradnik Językowy 10/1972 s. 619-619
Dział: Uzupełnienia — uwagi — spostrzeżenia