Integrować. Ich ślub? Być do kogoś? Cieszyć się na coś. Nad Obem — nad Obią. Kircholm i Churchill

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 10/1972 s. 624-628
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów