Z języka współczesnej młodzieży studenckiej

Jadwiga Sułkowska [Jadwiga Symoni-Sułkowska]

Poradnik Językowy 1/1973 s. 24-29
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ak