Wojciech Chlebda, Szkice o skrzydlatych słowach. Interpretacje lingwistyczne, Opole 2005

Mirosław Bańko

Poradnik Językowy 5/2006 s. 75-79
Dział: Recenzje