Konstrukcje pluralis maiestatis w gwarach Rzeszowszczyzny

Władysław Makarski

Poradnik Językowy 1/1973 s. 30-34
Dział: Artykuły