[Czerni Sergiusz, Gołaszewska Teresa, Sozanska Ewa (oprac.)], Leksykon naukowo-techniczny, Warszawa 1972

Hanna Dwużnik [Hanna Jadacka]

Poradnik Językowy 1/1973 s. 38-40
Dział: Recenzje