F. M. Bieriezin, Oczerki po istorii jazykoznanija w Rossii (koniec XIX —naczało XX w.), Moskwa 1968 [Федор Михайлович Березин, Очерки по истории языкознания в России (конец XIX- начало XX в.)]

Zygmunt Brocki

Poradnik Językowy 1/1973 s. 40-41
Dział: Recenzje