V Seminarium Języka Macedońskiego, Literatury i Kultury (Skopje — Ohryd 14-30.VIII.1972)

Anna Basara

Poradnik Językowy 1/1973 s. 49-51
Dział: Sprawozdania