Ciekawostki gwary Śląska Cieszyńskiego. 1. Udać pieniądze

Józef Łysek

Poradnik Językowy 1/1973 s. 52-52
Dział: Uzupełnienia — uwagi — spostrzeżenia

Wyrażenia:
udawanie pieniędzy