Co piszą o języku?

A. S. [Andrzej Sieczkowski]

Poradnik Językowy 1/1973 s. 54-57
Dział: Co piszą o języku?

Wyrażenia:
proszę koleżeństwaty - wy-stwo