Inna Bielajeva, Niepodstawowe nazwy barw w języku polskim, czeskim, rosyjskim i ukraińskim, Warszawa 2005

Magdalena Zawisławska

Poradnik Językowy 5/2006 s. 79-82
Dział: Recenzje