Nadwerężać. Sprzedam Wartburga. Miedzianki zamiast Obory? Amalgamat wszelkich cnót... Inteligencja kolejowa. Rozmiarowzrosty

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 1/1973 s. 58-64
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów