Kłopoty z tłumaczeniem na język polski nazw stopni żołnierzy

Zygmunt Brocki

Poradnik Językowy 2/1973 s. 68-76
Dział: Artykuły