Przypisy, objaśnienia, słowniczki w podręcznikach szkolnych

Jan Pilich

Poradnik Językowy 2/1973 s. 99-102
Dział: Język polski w szkole