Josef Kotyczka, Urszula Wierzbicka, Mówimy po polsku, cz. II, Berlin 1972

Barbara Bartnicka

Poradnik Językowy 2/1973 s. 103-104
Dział: Język polski za granicą